Terug naar alle concepten

Performance scan

Wil je inzicht in de potentiële risico’s binnen de control room van jouw organisatie op het gebied van security, techniek en gebruik en wil je advies over mitigerende maateregelen m.b.t. deze risico’s? Dan adviseren we om met ons in gesprek te gaan over een performance scan!

Performance scan

Bij het vernieuwen van een control room wordt vaak uitgebreid aandacht besteed aan security, techniek en de wijze van gebruik. Maandenlang wordt er gewikt en gewogen om tot een optimaal ontwerp te komen, waarbij deze aspecten een belangrijke rol spelen. Tót de ingebruikname van de control room. Na oplevering wordt de control room overgedragen aan de gebruikers- en beheerorganisatie en wordt helaas vaak enkel aandacht besteed aan het in stand houden van de control room. De aspecten security, techniek en de wijze van gebruik worden in de gebruiksfase onderbelicht en dat is gevaarlijk! Een veiligheidsprotocol dat niet wordt nageleefd, verouderde en servicegevoelige techniek of een inefficiënte manier van gebruik, allemaal risico’s met in potentie vergaande gevolgen. Om deze specifieke risico’s in kaart te brengen en om mitigerende maatregelen te kunnen definiëren heeft INTER een performance scan ontwikkeld. Dé thermometer op het gebied van security, techniek en gebruik!

Helaas herkennen we het (bijna) allemaal. Waar we bij de aanschaf van bijvoorbeeld een laptop zeer kritisch zijn op details, verslapt onze aandacht vanaf het moment dat we deze in gebruik nemen. Vanaf dat moment is het vooral van belang dat hij functioneert. Potentiële risico’s die op termijn het functioneren kunnen schaden, krijgen maar weinig aandacht. 

 Ook binnen control rooms zien we dat er vaak pas wordt geacteerd op het moment dat er een systeem uitvalt of dat een calamiteit escaleert (reactief). Dit terwijl een control room het middelpunt is van een kritisch proces, waarbij (langdurige) uitval van systemen of inefficiënt gebruik in geval van een calamiteit mogelijk vergaande gevolgen heeft. Juist in deze omgeving is het van belang om potentiële risico’s op een proactieve manier te managen, zodat de kans op uitval van systemen en de impact en tijdsduur hiervan wordt beperkt of liever voorkomen. De performance scan van INTER biedt de oplossing hiervoor. We kijken naar cruciale aspecten die het functioneren van het systeem in de toekomst kunnen schaden. Zo inspecteren we onder andere de rollen- en rechtenstructuur, mogelijke beveiligingslekken, het veiligheidsprotocol, wachtwoordenbeleid en de netwerkstructuur. Daarnaast inspecteren we alle componenten (zoals bronnen, displays, switches, servers, converters, etc.) op bijvoorbeeld het functioneren, beschikbaarheid, servicegevoeligheid en de kans op uitval. Bij gebruik kijken we of het systeem optimaal wordt gebruikt en beheert en kijken we of het systeem nog aansluit bij het huidige werkproces. Dit optimale gebruik is relevant op het moment dat er sprake is van procesbewaking, maar is uiterst cruciaal op het moment dat er sprake is van een calamiteit. Kunnen operators op deze momenten snel en efficiënt handelen, zodat de impact van de calamiteit wordt beperkt?

Het eindresultaat van de performance scan is een inspectie- en adviesrapport dat inzicht geeft in de potentiële risico’s per aspect in combinatie met een advies over mitigerende maatregelen m.b.t. deze risico’s. Aan de hand van dit rapport kan jouw organisatie tijdig acteren op potentiële risico’s en daarmee beperken we de (nu nog onzichtbare) risico’s.

Leaflet

Meer weten over
onze toegevoegde waarde?

Neem contact op met één van onze collega's.

LinkedIn Meer informatie
Edwin Meeuwissen
Edwin Meeuwissen - Business Team Manager
LinkedIn Meer informatie
Paco Erkens
Paco Erkens - Senior Solutions Architect