INTER’s kwaliteitsnormen

Grip op kwaliteit en betrouwbaarheid

INTER vindt efficiënt handelen en werken belangrijk. Niet alleen intern, maar ook bij de klant. We zijn niet voor niks gespecialiseerd in het verbeteren van procesgangen, ook wel workflows genoemd. Om intern bepaalde processen goed in te richten heeft INTER zich gericht op een aantal ISO-normeringen en andere kwaliteitsnormen.

ISO: International Organisation for Standardization
ISO-normen zijn normen op het gebied van standaardisatie. Ze bieden een standaard waardoor er uniformiteit en duidelijkheid ontstaat. ISO-normalisatie bevordert efficiency en levert kostenbesparingen op.

ISO en INTER
INTER vindt het belangrijk om kwaliteit te leveren. Dit kan je pas leveren als je het intern ook goed geregeld hebt. Bij het inrichten kun je net als INTER gebruikmaken van ISO-normeringen. Zo weet je dat je altijd aan de hoogste eisen voldoet. Normeringen die staan voor Kwaliteits- en Milieumanagement en Informatiebeveiliging. Door dit volgens de ISO-richtlijnen in te richten voldoen wij aan de internationale normen en kunnen wij dit door middel van ons certificaat makkelijk en snel aantonen. Zo heeft een opdrachtgever direct in kaart hoe wij bepaalde zaken intern geregeld hebben.

Her-certificering ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagement
Een norm die staat voor kwaliteitsmanagement. De norm vraagt je alle processen binnen je bedrijf goed te beheersen, alsook risico’s en beheersmaatregelen te benoemen. Belangrijk is de PDCA-methodiek toe te passen, wat bij INTER binnen alle processen is ingebakken. PDCA staat voor Plan Do Check Act. Het is een krachtige en bewezen verbetermethode. Hiermee kun je stap voor stap je werk, prestaties en organisatie verbeteren en naar een hoger doel brengen. Binnen INTER is dit verwerkt in onze werkprocessen. Zo is de juiste stroming toegepast binnen ons CRM-systeem en zullen wij elke sales, opdracht, verzoek, kans/klacht en of verbetervoorstel volgens de PDCA-methodiek uitvoeren. Een continu proces om het maximale uit onze organisatie te halen.

Onlangs heeft de auditor weer een positief advies gegeven voor continuering van het ISO 9001 certificaat. INTER’s kwaliteitsmanagementsysteem en de toepassing ervan, voldoen wederom aan de normen, hierdoor is INTER de komende drie jaar weer voorzien van het NEN-EN-ISO 9001:2015 certificaat.

De ISO 9001:2015 zorgt ervoor dat wij onze:

  • Klanttevredenheid verhogen: door ons continue proces kunnen wij bieden wat wij beloven, waardoor onze klanten zeer tevreden zijn
  • Aantoonbare kwaliteit: INTER laat hiermee zien te voldoen aan relevante wet- en regelgeving
  • Kostenbesparing: door het goed ingerichte kwaliteitsmanagementsysteem werkt INTER efficiënter en bereiken we meer in minder tijd en met minder middelen
  • Aanpassingsvermogen: door het continue verbeterproces dat verwerkt is binnen onze organisatie zijn wij bereid direct te handelen en daar waar nodig verbeteringen aan te brengen. Verbeteringen die INTER elke keer een stapje hoger en verder brengen.

ISO 14001:2015 Milieumanagement
Een norm over Milieumanagement die wij binnen INTER al hanteerden, maar niet zwart op wit hadden staan. Sinds 2020 zijn wij in het bezit van het certificaat en kunnen wij via die weg dan ook aantonen, dat we ons met het milieu bezighouden, voldoen aan de wet- en regelgeving en bewuste keuzes maken.

Sinds het behalen van ons certificaat, zijn onze medewerkers zich bewuster van de beweegredenen en maatregelen die INTER intern doorvoert als het gaat om milieu. Er wordt zelfs meegedacht en verbetervoorstellen aangedragen. Daarmee laten de medewerkers zelf ook zien, dat milieu een belangrijk aspect is, waarbij zij hun mening niet onder stoelen of banken steken.

Naast dat het voor INTER erg belangrijk is om zich bewust te zijn van het milieu, zijn opdrachtgevers ook erg gecharmeerd van bedrijven die ISO 14001:2015 gecertificeerd zijn. Zo wordt het ook steeds vaker een harde eis bij inschrijving van een aanbesteding.

ISO 27001:2017 Informatiebeveiliging
Met ingang van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (ofwel AVG en ook bekend als GDPR) zijn de regels binnen Europa rondom gegevensbescherming aangescherpt. De AVG zorgde er al voor, dat INTER nog strenger naar de eigen systemen ging kijken. Hoe bewaren wij persoonsgegevens, hoe lang en wie hebben er allemaal toegang tot deze gegevens? Vragen die wij onszelf stelden om helderheid te creëren in de situatie binnen onze eigen organisatie. Die wens lag er, mede omdat INTER projecten realiseert voor bijvoorbeeld organisaties binnen kritische omgevingen en voor diverse overheidsinstanties. Daarom staat beveiliging bij INTER hoog in het vaandel.

Al langer werken we bij INTER conform de wet- en regelgeving van de ISO 27001, maar in de laatste jaren heeft INTER hard gewerkt om ook in aanmerking te komen voor de daadwerkelijke certificering. Recentelijk behaalde INTER met trots deze ISO 27001:2017 certificering. De norm ISO 27001:2017 staat voor informatiebeveiliging. Het doel van deze certificering is het voldoen aan een goed managementsysteem voor informatiebeveiliging. Hierdoor is een manier ontwikkeld om onszelf continu de vraag te stellen of we nog voldoen aan de eisen van de stakeholders, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de afspraken die we intern hebben gemaakt. Als rode draad door het managementsysteem loopt de Plan-Do-Check-Act cirkel, ook wel PDCA-cyclus genoemd. Zodoende wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid van informatiestromen- en systemen binnen INTER.

Informatiebeveiliging is natuurlijk een onderwerp dat vandaag de dag sowieso ‘hot topic’ is. Het beschermen van persoons- en uiteraard ook bedrijfs- of opdrachtgegevens is belangrijk, ze mogen niet ‘op straat komen te liggen’. Dat kan zeer schadelijk zijn. Een serieus datalek heeft namelijk sterke financiële gevolgen, maar tast ook zeker je reputatie aan. Een risico dat je liever niet loopt en zeker met beide handen moet aanpakken. Ook bij INTER zetten proberen wij elke dag stappen te zetten om hierin te verbeteren.

Met het behalen van het certificaat ISO 27001:2017 laat INTER zien dat wij als bedrijf voldoen aan de strenge eisen rondom informatiebeveiliging. Daarbij komt kijken dat opdrachtgevers ook steeds vaker eisen dat bedrijven hiervoor gecertificeerd zijn, willen ze met je in zee gaan. Begrijpelijk als je ziet hoe vandaag de dag het nog steeds gebeurt dat onze persoonsgegevens op internet te koop aangeboden worden en criminaliteit daarin aan de orde van de dag is.

Met het ISO 27001:2017 certificaat laten we zien dat INTER er alles aan doet om volgens de laatste normen en eisen het risico op een lek probeert tot het minimale terug te brengen.

VCA* Veiligheid, gezondheid en milieu
VCA staat los van de ISO-normeringen, maar is voor een bedrijf als INTER verplicht om te hebben. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Met het VCA-certificaat legt INTER de basis om iedere dag weer veilig en gezond te werken. Wij laten hiermee zien, dat wij veilig en gezond werken belangrijk vinden. Voor onze relaties en eigen mensen is dat een prettig gegeven.

Safety Culture Ladder (SCL) Veiligheidsbewustzijn

De Safety Culture Ladder, ook wel bekend als “de Veiligheidsladder”, is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in een bedrijf te meten. Hierbij wordt in alle lagen van de organisatie de nadruk gelegd op de veiligheidscultuur en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met als gevolg minder incidenten zoals verzuim of schades. Dit doe je door als bedrijf omstandigheden te creëren waarbij je onder andere voldoet aan de volgende vragen: ‘Is er een setting gecreëerd waarbij mensen zich durven te uiten mocht er sprake zijn van een minder veilige situatie? Wordt er over veiligheid gesproken en worden de medewerkers gehoord?’
De SCL biedt kaders voor veilig werken waarmee bedrijven handvaten krijgen toegereikt. De ladder bestaat uit 5 laddertreden. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede.

INTER is goed op weg op het gebied van bewustwording en hoe we veilig en gezond kunnen werken. Momenteel heeft INTER het certificaat SCL Light trede 2 behaald, waarbij het INTER’s streven is, om minimaal voor trede 3 te gaan. Hier moet nog het nodige werk voor verricht worden, dus wordt hard aan gewerkt binnen INTER.

Ons streven

INTER vindt het belangrijk kwaliteit te bieden en verwachtingen die vooraf zijn gedaan na te komen. We streven er elke dag naar om onszelf te verbeteren en net dat stapje extra te zetten, waarbij het leveren van kwaliteit, veiligheid, milieubewust te werk gaan én informatiebeveiliging bovenaan staan.

Vragen?

Meer weten over hoe INTER om gaat met kwaliteit? En hoe wij proberen onze kwaliteit te borgen om een betrouwbare partner/leverancier te zijn? Neem contact op met INTER. We vertellen u graag hoe wij werken.

Neem contact op met INTER