Terug naar alle nieuwsberichten

Blog #5: Wat kan ORflow voor het OK-team betekenen?

10 februari 2021

In het vorige blogbericht over ORflow hebben wij verteld welke doelstellingen wij met ORflow nastreven, maar wat houdt dit nu in voor het OK-team? Wat kan ORflow concreet voor het OK-team betekenen? In dit blogbericht gaan wij dieper in op wat we willen bereiken met de doelstellingen en wat voor een impact dit heeft voor jullie team.

Lees meer over dit bericht

Drie belangrijke pijlers binnen ORflow die zorgen voor impact:

 1. Patiënt/ Teamveiligheid
 2. Performance
 3. Cleaner OK   

De doelstellingen die we met ORflow nastreven dragen allen hun steentje bij aan deze drie pijlers en zorgen daarmee direct voor impact binnen jouw OK-team. Benieuwd hoe ze dit doen? Hieronder geven we uitleg hierover:

Patiënt/teamveiligheid

 • Fouten verminderen: Tijdens een ingreep kan een gebruiksvriendelijke en uniforme omgang met systemen hét verschil maken. ORflow ondersteunt op een systematische wijze het OK-team tijdens hun werk- en operatieproces. Slimme alerts en checklijsten zetten geautomatiseerd andere benodigde acties in gang of vragen om extra oplettendheid bij jullie operatieteam. Zo heeft het OK-team alle aandacht voor de patiënt en de operatie. 
 • Verlagen risico’s: Met ORflow proberen wij het OK-team bewust te maken van diverse parameters inclusief overschrijdingen. Alerts voor parameters als deurblokkering, checklists antibiotica, gazenteller en beletscherm meldingen attenderen het OK-personeel. Zij kunnen hun gedrag/handelingen bijsturen om de postoperatieve wondinfecties zoveel mogelijk te voorkomen. Zo worden alle risicofactoren tot een minimum beperkt.

Performance

 • Efficiency verhogen: ORflow zorgt voor een duidelijke informatievoorziening en geeft inzicht in de operatieplanning. Digitale TOP-procedure checklists worden automatisch doorlopen en protocollen zijn snel oproepbaar. Het geeft een totaaloverzicht door centrale oproepbaarheid van alle beelden en informatie. Daarbij zorgen slimme integraties en automatisering ervoor, dat operaties beter, sneller en veiliger uitgevoerd worden. Met uiteindelijk resultaat een verhoging en verbetering van de OK-bezettingsgraad.
 • Registratielast verminderen: Automatische doorvoer maakt het mogelijk gegevens her te gebruiken. Digitalisering met ORflow zorgt ervoor dat handmatige acties en registraties tot een minimum beperkt worden. Beelden en gegevens kunnen direct opgeslagen worden onder het patiëntendossier of op meerdere locaties. Dankzij de automatische doorvoer kunnen de eerder ingevulde gegevens eenvoudig opgeroepen worden.
 • Teamprestatie verbeteren: Door het bieden van de juiste informatie tijdens de verschillende fasen van het operatieproces, wordt de samenwerking op de OK, informatiedeling onderling maar ook het gemeenschappelijk inzicht bevorderd. Medewerkers hebben allen toegang tot dezelfde informatie, zijn sneller aanspreekbaar en kunnen op deze wijze beter met elkaar in contact komen.
 • Beter en sneller beslissen: ORflow zorgt ervoor, dat de uitwisseling van beeld- en informatiestromen rondom de operatiekamer zo efficiënt mogelijk verlopen. Informatie verkregen uit het beletscherm, de protocollen, PACS of gebouwbeheersysteem, zorgen voor het optimaliseren van operatie-, werk en overlegprocessen. Hierdoor kunnen beslissingen beter en sneller genomen worden.

Cleaner OK

 • Centraal overzicht creëren: Belangrijke statusinformatie, patiëntgegevens, beelden of teaminformatie worden overzichtelijk in het informatiescherm binnen de operatiekamer weergegeven. Informatie wordt centraal beheerd en realtime bijgehouden. Iedereen met inzage heeft zo altijd de meest actuele informatie bij de hand. De informatie kan eenvoudig en snel ingezien, opgeslagen of gedeeld worden.
 • Verdiepend inzicht geven: ORflow maakt het mogelijk informatie digitaal op te roepen bijvoorbeeld in geval van een noodsituatie. Denk aan noodprocedures en protocollen. Deze hoeven niet langer als poster of post-its fysiek in de OK worden opgehangen. ORflow voorziet in de integratie met andere systemen, zoals beeldroutering of het gebouwbeheersysteem, maar denk ook aan een Dicom-viewer. De belangrijkste functies zijn direct zichtbaar, minder relevante informatie kan opgeroepen worden door de applicaties in ORflow te openen.
 • Heldere procesvoortgang bieden: ORflow biedt met de statusinformatie per fase beter inzicht in de operatiestatus. De planningsweergave kan ook buiten de OK getoond worden. Het gebruik van digitale data biedt het OK-team ondersteuning voor het monitoren, uitvoeren en begeleiden van taken en processen binnen de operatiekamer. Ook wordt het analyseren van informatie makkelijker en geeft het inzicht in processtatus en kwaliteit.
 • Focus op relevantie behouden: ORflow zorgt ervoor, dat de juiste informatie tijdens de verschillende fasen van het operatieproces realtime voor iedereen zichtbaar is. Denk aan digitale TOP-procedure checklists, ingreeptype, isolatiemaatregelingen en meer. Voor meer focus, rust en overzicht wordt enkel relevante informatie getoond. Kortom: alle relevante beeld en data op alle schermen voor iedereen zichtbaar.

Nieuwsgierig? Let’s connect!

Benieuwd of ORflow ook jouw operatieteam kan helpen? Vraag dan een (online) presentatie aan "ORflow framework" of een demonstratie. 

We laten jou en je team aan de hand van concrete voorbeelden precies zien hoe bovengenoemde doelstellingen gerealiseerd worden die voor de gewenste impact zorgen binnen jullie operatiekamer! 

De vorige ORflow blogberichten gemist? Lees de berichten hier terug! 

ORFLOW FRAMEWORK  GRATIS (ONLINE) DEMO

Trends, tips & tricks
in onze nieuwsbrief

1 keer per 2 maanden in jouw mailbox:

 • Een review over een presentatie middel.
 • Praktische tips van ons technisch team.
 • Kijkje in de toekomst, wat je kunt verwachten.

INSPIREER MIJ!

Bericht van onze lezers:

Vorig jaar heb ik mij ingeschreven. Vaak zit er een tip bij die wij kunnen gebruiken of kunnen doorsturen naar een collega. Een aanrader voor personen met interesse voor technische ontwikkelingen.

Marleen
Projectmanager