Terug naar alle nieuwsberichten

INTER is ISO 27001 gecertificeerd

30 april 2021

Onlangs behaalde INTER de ISO 27001:2017 certificering. Al langer werkten we bij INTER conform de wet- en regelgeving van de ISO 27001, maar in de laatste jaren is er hard gewerkt om ook in aanmerking te komen voor het daadwerkelijke certificaat. Een mooie mijlpaal voor INTER en onze relaties.

Lees meer over dit bericht

ISO 27001:2017

ISO 27001 is de wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Een ISO 27001-certificering houdt in dat een organisatie maatregelen, processen en procedures hanteert om informatiebeveiliging zo goed mogelijk uit te voeren. Het heeft als doel het naleven van een goed en duurzaam ingericht managementsysteem hiervoor.

Met het behalen van het certificaat ISO 27001:2017 laat INTER zien dat het als bedrijf voldoet aan de strenge eisen rondom informatiebeveiliging. Voor INTER ’s opdrachtgevers in veelal kritische omgevingen is het namelijk belangrijk er zeker van te zijn, dat ze met een veilige en betrouwbare partner én dienstverlening te maken hebben.

Plan-Do-Check-Act
Bij INTER is er daarom een manier ontwikkeld om continu de vraag te stellen of we als bedrijf nog voldoen aan de eisen van de stakeholders, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de afspraken die we intern hebben gemaakt op gebied van informatiebeveiliging. Als rode draad door het managementsysteem loopt de Plan-Do-Check-Act cirkel, ook wel PDCA-cyclus genoemd. Hiermee kun je stap voor stap je werk, prestaties en organisatie verbeteren. Zodoende wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid van informatiestromen- en systemen binnen INTER.

Beperken van risico
Informatiebeveiliging is natuurlijk een onderwerp dat vandaag de dag sowieso ‘hot topic’ is. Het beschermen van persoons- en uiteraard ook bedrijfs- of opdrachtgegevens wordt steeds belangrijker. Gegevens mogen niet ‘op straat komen te liggen’. Dat kan zeer schadelijk zijn. Een serieus datalek heeft namelijk grote gevolgen. Het tast niet alleen de privacy aan van vele individuen, voor bedrijven tast het ook hun reputatie aan. Een risico dat je liever niet loopt en zeker met beide handen wilt aanpakken.


Continue ontwikkeling
Met ingang van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (ofwel AVG en ook bekend als GDPR) zijn de regels binnen Europa rondom gegevensbescherming aangescherpt. De AVG zorgde er al voor, dat INTER nog strenger naar de eigen systemen ging kijken. Denk aan het bewaren van persoonsgegevens en hoe lang en wie hebben er allemaal toegang tot deze gegevens.

Met het behalen van het ISO 27001:2017 certificaat zet INTER nog een grote stap verder. Het laat zien dat INTER als bedrijf er alles aan doet om volgens de laatste normen en eisen het risico op een lek tot het minimale probeert terug te brengen. Uiteraard is dit proces continue in ontwikkeling en probeert INTER elke dag stappen te zetten om hierin verder te verbeteren.

Meer weten over hoe INTER om gaat met kwaliteit? Wil je weten aan welke kwaliteitsnormen INTER voldoet? En hoe wij proberen deze kwaliteit te borgen om een betrouwbare partner/leverancier te zijn? Lees meer hierover:

INTER's kwaliteitsnormen

Trends, tips & tricks
in onze nieuwsbrief

1 keer per 2 maanden in jouw mailbox:

  • Een review over een presentatie middel.
  • Praktische tips van ons technisch team.
  • Kijkje in de toekomst, wat je kunt verwachten.

INSPIREER MIJ!

Bericht van onze lezers:

Vorig jaar heb ik mij ingeschreven. Vaak zit er een tip bij die wij kunnen gebruiken of kunnen doorsturen naar een collega. Een aanrader voor personen met interesse voor technische ontwikkelingen.

Marleen
Projectmanager