Terug naar alle nieuwsberichten

Blog #2 HCC: Opmars en ontwikkeling van Hospital control centers (HCC)

15 december 2020

Inzicht en overzicht creëren

Binnen een ziekenhuis zijn er steeds meer processen, situaties en parameters die continue gemonitord moeten worden om de veiligheid van personeel, patiënt en bezoeker te kunnen waarborgen. Maar ook om te zorgen voor continuïteit van processen en de mogelijkheid om snel te handelen bij noodsituaties. Er moet dan vlot bijgestuurd worden. Hierbij spelen overzicht van informatie en goede communicatiemogelijkheden in toenemende mate een essentiële rol. Een Hospital control center neemt een steeds belangrijkere rol binnen het ziekenhuis in.

Lees meer over dit bericht

Integrale functie van een Hospital control center binnen ziekenhuizen

Een Hospital control center, meldkamer of Control room binnen een ziekenhuis kan meerdere functies hebben. Denk aan veiligheid en bewaking, energie en nutsvoorziening, parkeervoorziening, 112-alarmcentrale, crisisbeheer of om inzicht te creëren in patiëntstromen en capaciteitsmanagement. In sommige ziekenhuizen zien we een centralisatie en combinatie van meerdere voorzieningen ‘onder één dak’ en bij andere ziekenhuizen vallen ze juist onder verschillende afdelingen. De monitoring vindt regelmatig plaats vanuit ‘normale’ PC-werkplekken met meerdere schermen. Alhoewel grotere meldkamers en Hospital Control Centers met speciaal ingerichte Control Room desks steeds meer hun intrede doen binnen ziekenhuizen. Daarbij kiest men vaak voor een overkoepelend systeem of platform waarbij beeld- en videomanagement alsmede onderliggende applicaties bedient en aangestuurd kunnen worden. Aanvullende software zorgt voor het ontwikkelen van de juiste dashboards.

Functie Hospital control center tijdens COVID-19
Wat al langer speelde, maar zeker na intrede COVID-19 een toevlucht heeft genomen, is een meer integrale functie van de control center binnen bijvoorbeeld de spoedzorgketen, waarbij het ziekenhuis in direct contact staat met andere ziekenhuizen en hulpdiensten zoals ambulancezorg en crisisdiensten. De Hospital control center is dan veelal gericht op zorgcoördinatie, planning en capaciteitsverdeling.

Trends binnen ziekenhuizen
Een aantal trends die zich voordoen in de Medische markt op gebied van controle rooms:
• Sturing op en slimme inzet van data
• Centralisering van meldkamers
• Integrale en ketenbrede functie meldkamer centrales
• Meer systeemintegratie binnen meldkamer centrales
• Meer aandacht voor patiëntstromen en capaciteitsmanagement

Ontwikkeling Control centers binnen ziekenhuizen
Steeds meer bronnen bieden digitale informatie. De toenemende beschikbaarheid van deze (realtime) data stelt Control centers of Control rooms in staat effectiever te zijn. Enerzijds omdat het tegenwoordig over het netwerk gaat en je daardoor als allerlei network-based bronnen als streams kan binnenhalen. Anderzijds omdat je bijvoorbeeld meerdere locaties vanaf 1 desk kan bedienen. Daarnaast kan je tegenwoordig met eenvoudige présets werken om ‘scenario’s vast te leggen. Door bepaalde instellingen op te slaan, kun je met één druk op de knop bepaalde instellingen direct voorschakelen. Technische functionaliteiten en slimmigheden maken het dus mogelijk om deze (realtime) informatie en streams uit verschillende bronnen te benaderen, te combineren en te delen.

Control center als ontmoetingsplek
Tegenwoordig wordt een Hospital control center ook steeds meer gezien als ‘ontmoetingsplek’ of ‘crisisoverlegruimte’. In deze ruimte komen verschillende disciplines bijeen om periodiek een situatie te bespreken met alle benodigde informatie bij elkaar. Er worden videowalls gebruikt om alle betrokkenen in een ruimte van dezelfde informatie te voorzien op grote schermen. Door deze data overzichtelijk en dynamisch te presenteren behouden gebruikers overzicht op het proces. Daarnaast is het wenselijk om de getoonde overzichten (dashboards) 1 op 1 door te kunnen zetten naar andere werkplekken, zodat mensen op afstand mee kunnen kijken en via videoconference mee kunnen praten. Op deze manier krijgt een Hospital control center ook een multidisciplinaire functie.

Gebruik van gecombineerde data en event-based triggers
Het gebruik van gecombineerde data wordt steeds belangrijker en een control room wordt dus ook steeds afhankelijker van deze informatie en de inrichting en presentatie ervan. Data en situaties moeten vergeleken kunnen worden. Dit leidt tot een nieuwe ‘event-based’ en trigger gestuurde manier van werken.
In de praktijk is er bijvoorbeeld (beeld) informatie verkregen uit beveiligingscamera’s, maar ook vanuit tags in ID-pasjes. Door deze data gecombineerd te tonen ontstaat een beter en completer beeld van een situatie en de omstandigheden. Waardoor een meldkamercentralist sneller kan schakelen en het een proactieve houding en alertheid stimuleert. Het correct en snel afhandelen van het geheel aan informatie én communicaties of het reageren op bepaalde triggers draagt bij aan een efficiënter werkproces.

De Control room als werkplek
In ruimtes waar je tot belangrijke besluiten moet komen, is het belangrijk dat je focus kunt behouden en je omgeving niet verstorend werkt. De staat waarin de werkplek verkeert, is namelijk medebepalend voor de productiviteit. Denk aan besturing en bediening van systemen, dit doe je bij voorkeur centraal op een uniforme manier. Door alle communicatie en bediening centraal te integreren, is alles binnen handbereik en behouden gebruikers controle over het werkproces, de workflow. Daarnaast draagt een ergonomisch verantwoorde werkplek bij aan het welzijn van de gebruiker. Het zorgt ervoor dat control room medewerkers hun taken zo efficiënt, effectief én comfortabel mogelijk kunnen uitvoeren.
Voordelen en mogelijkheden voor het ziekenhuis
De aanpassing naar bovengenoemde trends hebben meerdere voordelen voor het ziekenhuis:

  • Kostenbesparing en kwaliteitsverbetering
  • Meer actueel inzicht en overzicht voor de juiste sturing
  • Betere mogelijkheid tot samenwerking tussen (externe) partijen
  • Integrale centrales vormen elkaars back-up bij storingen

Welke oplossingen biedt INTER binnen Hospital control centers?
Nu er steeds meer vraag komt vanuit ziekenhuizen rondom informatiebehoefte, weergave en ondersteunende techniek, delen INTER en Performation graag hun gezamenlijke kennis op dit vlak. We adviseren over de manier van werken en benodigde software oplossingen, hardware apparatuur en systeemintegratie binnen control rooms. Ook denken wij mee over een optimale werkplek. Meer weten over Hospital control centers? Of wil je een keer de werking van een Hospital control center zien in ons Experience Center in Duiven? Neem contact op met INTER’s accountmanager Thijs Assink.

Nieuwsgierig? 

Volg ons op sociale media of meld je aan voor onze nieuwsbrief om nieuwsupdates te ontvangen. Of vraag het volgende aan:

Brochure aanvragen   Gratis (online) demo

Trends, tips & tricks
in onze nieuwsbrief

1 keer per 2 maanden in jouw mailbox:

  • Een review over een presentatie middel.
  • Praktische tips van ons technisch team.
  • Kijkje in de toekomst, wat je kunt verwachten.

INSPIREER MIJ!

Bericht van onze lezers:

Vorig jaar heb ik mij ingeschreven. Vaak zit er een tip bij die wij kunnen gebruiken of kunnen doorsturen naar een collega. Een aanrader voor personen met interesse voor technische ontwikkelingen.

Marleen
Projectmanager