NIEUWSBRIEF

CONTACT

Adres:
Ratio 1
 
6921 RW
 
Duiven
Tel:
026 319 69 69
Fax:
026 319 69 00
E-mail:
info@inter.nl

“Operator in control” begint vroegtijdig in de ontwerpfase.

Over het seminar
"Operator in control" begin vroegtijdig in de ontwerpfase.
Een goed inrichtingsontwerp van een controle- of meldkamer is afgestemd op de eisen zoals deze door het operationele proces en de door de operators daarbinnen uit te voeren taken en handelingen worden omschreven. Is die afstemming niet of in onvoldoende mate aanwezig dan kan dit leiden tot een minder goede omgeving en condities voor de operators om hun dagelijkse werk optimaal te kunnen uitvoeren.

In dit seminar gaat Jan Kokken in op hoe tijdens een project tijdig te realiseren dat de eisen vanuit de operatie filosofie helder zijn en dat deze worden vertaald naar ontwerpeisen voor de toekomstige controle- of meldkamer inrichting. Hoe te realiseren dat alle betrokkenen partijen op één lijn zitten en dat wordt vermeden dat een controle kamerinrichting op basis van uitgestelde afhandeling dilemma’s, onvolledige gegevens, aannames en/of niet overeenkomende verwachtingen wordt ontwikkeld.

Dit seminar vindt plaats op dinsdag 12 april.
Wilt u dit seminar bijwonen? Meld u dan aan! Klik op aanmelden en kies voor dinsdag!

Seminar Jan Kokken
Over de spreker
Ir. Jan Kokken EurErg. Sr. Human Factors Consultant 
Jan Kokken heeft als consultant en projectleider gedurende de laatste 15 jaar een ruime ervaring opgebouwd in het ondersteunen van nationale en internationale (her-)ontwerpprojecten voor o.a. controle-, meld- en regelcentra voor diverse typen branches. Hij richt zich daarbij op de ruimtelijke layout van de centra, het functioneel ontwerp voor desks en overige inrichting, en het ontwerp van de grafische user interface.

Over het bedrijf
HTDS (Human Technology Design Solutions)
HTDS is al 20 jaar het adviesbureau voor het optimaal laten functioneren van mensen en bedrijfsprocessen in complexe HTDS (Human Technology Design Solutions)werkomgevingen. Daar waar de mens de techniek raakt, te maken heeft met software interfaces of bedrijfsprocessen dient te besturen, bieden wij een gedegen analyse voor praktische oplossingen.

HTDS borgt in haar aanpak dat alle relevante organisatorische en technische thema’s in een zo vroeg mogelijk stadium zodanig worden geanalyseerd dat het functioneel ontwerp de bedrijfsprocessen optimaal ondersteunt, in samenhang met gezondheid, veiligheid en efficiëntie.

 

 

CRE16  |  Dinsdag 12 april  |  Woensdag 13 april  |  Donderdag 14 april  |  Live Demo's