NIEUWSBRIEF

CONTACT

Adres:
Ratio 1
 
6921 RW
 
Duiven
Tel:
026 319 69 69
Fax:
026 319 69 00
E-mail:
info@inter.nl

Referentie Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland streeft naar een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer op het wegennet. De afgelopen jaren heeft de provincie hierin dan ook nog verder actief verbeteringen doorgevoerd. Daarom heeft de provincie Noord-holland Inter Visual Systems gevraagd een control room systeem te leveren

Opdracht
“Uitgangspunt bij de realisatie van onze verkeerscentrale was om op basis van beschikbare informatie over het gebruik van de weg (onder meer verkeersdata en camerabeelden) het gebruik van het wegennet te optimaliseren.” Aan het woord is de heer Guus Kruijssen, programmamanager Verkeersmanagement bij de sector Verkeersmanagement van de Directie Beheer en Uitvoering. “De wens was een combiwerkplek bestaande uit één videowand en twee werkplekken voor de wegverkeersleiders waarmee een integrale presentatie en bediening van de diverse DVM-systemen in de verkeerscentrale mogelijk wordt gemaakt. Daarbij hebben we de randvoorwaarde gesteld om bij de bouw van deze verkeerscentrale zo veel als mogelijk aan te sluiten bij eventueel geldende landelijke standaards, maar ook rekening te houden met de keuzes die regionale partners, nu en in de toekomst maken.”

Klik op de afbeelding om naar het foto-album te gaan

Oplossing
In de verkeerscentrale, waar ook de tunneloperators van de Waterwolftunnel zijn gehuisvest, is een ergonomische combiwerkplek ingericht. Een combiwerkplek bestaat uit één centrale overview videowall en twee gekoppelde operatorwerkplekken voor de wegverkeersleiders.

Lees meer over overview videowall

Overview Videowall
De primaire functies van de videowall is het verkrijgen van inzicht in de actuele verkeerssituatie en het volgen van incidenten en calamiteiten. De overview videowall biedt de wegverkeersleiders een overzicht van alle CCTV-beelden en bedienapplicaties. De videowall bestaat uit Barco OLF-521 projectoren in een 3x2 opstelling en is voorzien van een zwarte, onderhoudsvriendelijke omkasting. Vanaf de operatorwerkplek is het mogelijk om de bediensystemen en videobeelden vrij te routeren (hyperlink naar website) naar de videowall (en naar de beeldschermen op de operatordesk).

Lees over Operatordesk

 

 

Operatordesk
Elke operatordesk beschikt over vijf beeldschermen en één toetsenbord-muis-combinatie. De primaire functies van de beeldschermen op de operatordesk zijn het presenteren en bedienen van de afzonderlijke applicaties, waarbij de wegverkeersleider met één toetsenbord-muis-combinatie op alle vijf de beeldschermen kan werken.

Meerwaarde
Met de videowall en de beeldschermen op de operator desk is 24/7 monitoring mogelijk. De indeling van de videowalls en operatordesks is bovendien vrij configureerbaar zodat diverse videobeelden tegelijk getoond kunnen worden. In geval van calamiteiten kunnen de wegverkeersleiders direct het pijnpunt uitvergroten en actie ondernemen.Externe partijen kunnen ondersteund worden met de informatie die het beeldmateriaal verschaft.

De provincie Noord-Holland had behoefte aan een nieuwe verkeerscentrale waarmee de provinciale organisatie op de toekomst voorbereid zou zijn. Bovendien wilde de provincie inspelen op de trends, waaronder toenemend cameratoezicht. De heer Guus Kruijssen legt uit: “Zoals vele wegbeheerders beschikten we al lang over een beheerscentrale voor verkeerskundig beheer. Wij zijn de eerste provincie die deze beheerscentrale heeft uitgebouwd naar een verkeerscentrale voor operationele wegverkeersgeleiding. We zijn eenvoudig gestart en vervolgens verder gegaan met het uitbouwen van systemen in de verkeerscentrale en langs de weg. Voor de totale systeemintegratie waren we zelf verantwoordelijk, waarbij Inter Visual Systems goed heeft meegedacht en meegeholpen. Iets dat ontzettend wordt gewaardeerd.”

Terug naar Referenties

Wij helpen u graag verder!

Maikel Derksen
Business Team Manager
Bel: 026-3196969

Bekijk LinkedIn profiel

Wij helpen u graag verder!

Maikel Derksen
Business Team Manager
Bel: 026-3196969

Bekijk LinkedIn profiel Neem contact op met Maikel »