NIEUWSBRIEF

CONTACT

Adres:
Ratio 1
 
6921 RW
 
Duiven
Tel:
026 319 69 69
Fax:
026 319 69 00
E-mail:
info@inter.nl

Wat is HD Voice?

De term High Definition (HD) is met betrekking tot beeld en visualisatie zeer bekend. Kijken wij naar geluid, dan gaat deze ontwikkeling net zo hard door. Vrijwel alle apparatuur die vandaag de dag wordt aangeschaft maakt een kwalitatief goed geluid. Films, televisies, iPOD’s en radio’s geven een diepe, brede klank mee die goed in het gehoor ligt.

Vreemd genoeg is de telefoon hierbij achtergebleven. Waar ‘normale’ audiobronnen vandaag de dag een bandbreedte van 20 kHz bereiken, blijft de telefoon achter met slechts 1/3 of 1/6 van dit bereik. Daarom heeft een stem via de telefoon vaak een typisch geluid: een significant deel van ons gehoorbereik wordt niet benut! Het toonbereik wat de telefoon mist is bovendien van groot belang, aangezien veel informatie in onze stem plaats vindt in de hogere frequenties. Neem bijvoorbeeld medeklinkers. Medeklinkers onderscheiden vaak het ene woord van het andere. Meer dan de helft van de energie die wij in onze medeklinkers leggen ligt boven een bereik van 3 kHZ. Denk hierbij aan woorden als “Sail” en “Fail”. De typische “S-klank” in sail ligt in een hoge frequentie, welke door een telefoon minder goed weergegeven wordt. Het verlies aan stembereik wordt nog groter als wij internationaal gaan bellen, met andere culturen en op andere continenten. Geen wenselijke situatie wanneer wij in een conference call zitten!

Tot vandaag waren er weinig alternatieven om de kwaliteit van telefoongesprekken te verbeteren. Indien iemand te zacht praat, vragen wij of deze persoon luider wil praten. Dit gaat een paar minuten goed, totdat iemand weer in het oude patroon terugvalt. Indien op de achtergrond een projector, ventilatierooster of airconditioning draait vragen wij of iemand de apparatuur uit wil zetten, of dichter bij de mircofoon wil komen. De problemen worden veroorzaakt door de beperkte bandbreedte van een telefoonlijn. Terug in de jaren ’20 of ’30 was 3 kHZ de maximale bandbreedte. Met de intrede van de “Digital Pulse-code modulation (PCM) was een theoretisch bereik van 4 kHZ mogelijk, maar in de praktijk werd dit nooit behaald.

De laatste jaren heeft de Voice over IP (VOIP) techniek zijn intrede gedaan. Hiermee gaan wij van een narrowband telefoonnetwerk naar een netwerk dat gemaakt is om data en multimedia toepassingen te versturen. Dit komt de kwaliteit van het telefoongesprek en onze communicatie absoluut ten goede! Bovendien blijkt uit recent onderzoek dat de kwaliteit van een telefoongesprek zeer bepalend is voor de duur van onze gesprekken:

Meer weten?
Inmiddels is door de Voice over IP techniek (VOIP) een veel grotere bandbreedte mogelijk. Wilt u meer weten over VoIP en de integratie met video conference of Microsoft Lync? Neem contact op (026-3196969) en vraag naar de mogelijkheden van iVCS en VoIP.

 

Terug naar de FAQ  |  iVCS

 

Wij helpen u graag verder!

Wilco Venselaar
Account Manager
Bel: 026-3196969

Bekijk LinkedIn profiel

Wij helpen u graag verder!

Wilco Venselaar
Account Manager
Bel: 026-3196969

Bekijk LinkedIn profiel Neem contact op met Wilco »