Terug naar alle projecten

Digitaal OK-complex bij het behandelcentrum Noord van het Amphia Ziekenhuis 

Eind mei heeft het Amphia ziekenhuis in Breda zes nieuwe operatiekamers binnen haar nieuwe behandelcentrumNoord in gebruik genomen. De operatiekamers zijn door systeemintegrator INTER volledig digitaal ingericht op het gebied van beeld- en videomanagement. Het gaat hierbij om vier reguliere operatiekamers, twee oogheelkundige operatiekamers en twee meekijkruimtes. 

In 2019 heeft INTER 16 operatiekamers (OK’s) en 3 hartkatheterisatiekamers (HCK's) in het destijds nieuwe OK-complex Zuid van Amphia volledig digitaal ingericht op het gebied van beeld- en videomanagement. Dit jaar zijn daar nog eens 6 nieuwe OK’s als onderdeel van het nieuwe behandelcentrum Noord bijgekomen samen met twee meekijkruimtes. Hierdoor beschikt nu ook het nieuwe behandelcentrum van het ziekenhuis over het ‘state-of-the-art’ beeldroutering functionaliteit, geheel in lijn en geïntegreerd met het OK-complex van de nieuwbouw. 

‘State of the Art’ beeldroutering

Beeldroutering zorgt voor het eenvoudig weergeven, terugkijken en delen van medische beelden op de monitoren in de OK’s en daarbuiten. Alle informatie van medisch beeldvormingsapparatuur maar ook van informatiesystemen zoals het elektronisch patiëntendossier (EPD) en de ziekenhuis brede centrale beeldenbank (PACS) kunnen op het juiste moment op de juiste plek (monitor) worden getoond. Door de flexibiliteit van de pendels waaraan de displays hangen, heeft ieder lid van het team vanuit elke hoek of positie rondom de operatietafel goed zicht op de operatiebeelden en vitale parameters. Dit draagt bij aan een verbetering van de ergonomie, waardoor vanuit een natuurlijke houding geopereerd kan worden. Het hele systeem is geïntegreerd met het EPD en PACS zodat procedures indien gewenst eenvoudig kunnen worden opgenomen en opgeslagen.  

De afdeling medische techniek kan vanuit haar beide werkplaatsen in het nieuwbouw OK-complex en behandelcentrum het beeldrouteringsysteem op afstand beheren en ondersteuning bieden aan alle operatiekamers binnen Amphia. 


Door deze nieuwe ingerichte operatiekamers wordt er voorzien in de behoefte aan het zo efficiënt mogelijk gepresenteerd krijgen van beelden en informatie m.b.t. de geopereerde patiënt, en zo wordt het OK-proces (nog) beter ondersteund. De gerealiseerde oplossingen van INTER dragen bij aan een verdere optimalisatie van beeldvorming tijdens het operatieproces, waardoor de medisch specialist zich optimaal op de operatie kan concentreren. INTER is er trots op om weer een succesvol project bij het Amphia Ziekenhuis te hebben gerealiseerd.  

Fabian Otten, ad-interim projectleider en opnieuw verantwoordelijk voor de implementatie van beeldroutering binnen Amphia: ook dit maal hebben we met INTER in samenwerking met de bouworganisatie, (medische) vakgroepen en ondersteunende afdelingen van Amphia zoals medische techniek, ICT en EPD een prachtig projectresultaat opgeleverd. Vanaf het begin, van ontwerp van de glasvezelinfrastructuur tot en met het realiseren, testen en leveren van nazorg, waren alle interne en externe partijen volledig betrokken en werkten deze nauw samen met elkaar. Het resultaat is dan ook dat je een systeem krijgt dat het primaire proces binnen de OK zo optimaal als mogelijk ondersteunt en….voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers.